База от данни


 

Ние от ЗУБЪРИТЕ разполагаме със солидна база от разработки в различни области в сферата на основното, средното и висшето образование. Някои от тях са представени по долу:
 
Икономика и Маркетинг - финансови пазари, валута, пари, кредит, финансови посредници, финансовата криза, деривативи, финансова политика, общи финанси, корпоративни финанси, държавни финанси, банково дело, финансови институции, международни финанси, трудови пазари, безработица, заетост, инфлация, икономически растеж и развитие, международна и световна икономика, финансовата криза и т.н.
 
Информатика - база данни, езици за програмиране, компютърни системи, обща информатика, количествени методи за икономически и други анализи, софтуеър, хардуеър, интернет, програмиране, мрежови системи, уеб развитие и т.н.
 
История - история на България, на света, антична история, развитието на човечеството и исторически поглед върху дадено събитие и т.н.
 
Други - различни видове разработки във всякакви сфери на науката.
Ето и няколко примерни курсови и дипломни работи:
 
 
 
 

Дипломна работа - "Бизнес план на ООД"

Курсова работа - "Икономика на Германия"

Курсова работа - "Тенденции в маркетинга, предизвикани от технологичното развитие в други области"

Курсова работа - "Видове реклама в Интернет"

Курсова работа - "Организационна и търговска дейност на верига Билла"

Курсова работа - "Рекламата - основни канали и средства за комуникация"

Пищови по Икономика

Курсова работа - "Африканската цивилизация в съвременния свят"

Курсова работа - "Банкови Термини"

Курсова работа - "Бюджетен дефицит"

Курсова работа - "Видове кредити"

Курсова работа - "Възникване на ционизмът"

Курсова работа - "Геоикономика и геополитика на Ирландия"

Курсова работа - "ГРАЖДАНСКО ПРАВО"

Курсова работа - "Династията на Обреновичите в Сърбия"

Дипломна работа за магистри - "Анализ и оценка на конкурентноспособността на търговска фирма"

Курсова работа - "ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ – СЪЩНОСТ, ОРГАНИЗАЦИЯ, СЧЕТОВОДНО"

Курсова работа - "Дългосрочният банков кредит като източник за дългосрочно финансиране"

Курсова работа - "Единният вътрешен пазар на Европейската общност"

 

Вход потребители

Zubarite on Facebook