Как да вземем изпита, макар че предаваме 20 мин. по-късно